FacebookTwitterGoogle+Share

L’Ajuntament de Barcelona aposta pel projecte City Os. Amb un pressupost màxim de 1.700.000 euros (IVA inclòs) l’Ajuntament, a través de l’Institut Muncipal d’Informàtica, ha adjudicat a CIMO (Collaborative&Innovation for Municipal Organizations) el desenvolupament i manteniment d’aquest sistema per un període de tres anys El sistema operatiu de ciutat, City Os, té com a finalitat ser un nucli dels sistemes d’informació no només municipals, sinó de ciutat. Les dades i el seu tractament han de permetre oferir serveis adaptats a les necessitats dels ciutadans. Moltes dades, on l’anàlisi de les dades per convertir-les en informació, la utilitat que els diferents agents (administració, empresa, ciutadania) requereixRead More →