FacebookTwitterGoogle+Share

Els dies 25 i 26 de febrer s’ha celebrat a Barcelona el setè Congrés sobre tecnologies aplicades al món educatiu. Les línies de treball presentades en el Congrés ITWORLDEDU 2015 s’han centrat, entre d’altres, conèixer les tendències actuals en pràctiques i tecnologies emergents, com la Gamificació, MOOCs i Learning Analytics. L’ús de la tecnologia en general a les escoles, en especial l’ús dels telèfons mòbils a les aules és motiu de debat. Alguns centres prohibeixen el seu ús i d’altres el promouen. A Catalunya es preveu que les escoles regulin el seu ús Tot i aquesta voluntat la integració és complicada, no és una qüestió de tecnologies ésRead More →

FacebookTwitterGoogle+Share

S’ha publicat l’informe NMC Horizon Report > 2015 Higher Education Edition, document de referència per conèixer les tecnologies emergents que impactaran en el món educatiu mundial en els propers anys. Aquest informe és el número 12 d’una sèrie d’informes anuals d’Educació Superior, produït per New Media Consortium (NMC) y EDUCAUSE Learning Initiative (ELI), un programa de EDUCAUSE. En aquest informe s’identifiquen tendències com l’evolució de l’aprenentatge en línia, el replantejament dels espais d’aprenentatge, recursos educatius oberts i l’aprenentatge i avaluació en base a dades. Les analítiques de l’aprenentatge, learning analytics, comença a ser focus d’atenció en els darrers anys, especialment per les possibilitats que ofereix en elRead More →