FacebookTwitterGoogle+Share

eXeLearning XHTML (eXe) és un d’aquells programes que et poden resultar de molta utilitat per publicar materials d’ensenyament i aprenentatge a través de la web. És una eina d’autor de codi obert que permet fer el desenvolupament dels continguts basats en la web, sense necessitat de tenir coneixements previs de llenguatges de programació. Altres eines d’autor més conegudes per fer aquest desenvolupament com seria el cas de FrontPage de Microsoft o Dreamweaver de Macromedia, aquesta eina poden oferir més possibilitats, però sovint la corba d’aprenentatge és molt elevada, i requereixen una especialització per part de l’usuari. A més de la facilitat d’ús, com a característicaRead More →

FacebookTwitterGoogle+Share

Cursos oberts Online Massius (MOOC) Cada cop més les sigles MOOC són més visibles, però a que corresponen? Doncs, responen a un nou mòdel d’ensenyament aprofitant la plataforma d’Internet amb la finalitat d’arribar a un gran nombre d’alumnes. Són nombroses les universitats que s’han afegit a a la tendència i utilitzen aquesta modalitat per difondre cursos d’especialització. El millor de tot és que són gratuïtes. Us deixo una llista per si voleu animar-vos: Coursera Udacity Udemy Faculty Project Khan Academy edX OCW Crypt4YouRead More →