FacebookTwitterGoogle+Share

Big Data fa referència als problemes o limitacions que sorgeixen al extreure, processar i emmagatzemar grans volums d’informació de diferent naturalesa.

Big data abasta quatre dimensions, que es coneixen com les quatre Vs: volum, velocitat, varietat i variabilitat.

–         Volum: es refereix a la informació emmagatzemada. Gran quantitat de dades, fàcilment terabytes i fins i tot petabytes d’informació.

–         Velocitat:  es refereix al volum de dades que cal processar en un temps concret per donar resposta a una necessitat d’informació

–         Varietat:  més enllà de les dades estructurats, incloent dades no estructurats de tot tipus: text, àudio, vídeo, arxius de registre i més.

–         Variabilitat: diferents maneres en què es poden interpretar les dades. Diferents preguntes requereixen diferents interpretacions.

No totes les empreses que treballen amb molta informació necessiten una solució del tipus big data.  Casos en que pot ser necessari aplicar tecnologies que donin solució al big data poden ser:

–         plataformes de dades obertes que hagin d’oferir informació en temps real

–         personalització de serveis en base a patrons de conducta a través d’anàlisi de dades (incloure social media, marketing online)

Les tecnologies a aplicar per respondre a les noves necessitats poden ser diferent índole, entre les que trobem:

  • Bases de dades NoSQL (“no només SQL”) ofereixen millors rendiments en grans volums d’informació en front als sistemes de gestió de bases de dades relacionals (RDBMS). Algunes de les tecnologies relacionades: Apache Hadoop, Apache Cassandra, MongoDB, Apache CouchDB, Redis, BigTable, HBase, Hypertable, Voldemort. Podeu consultar http://nosql-database.org/ per a una llista completa.
  • Visualització. Les eines de visualització de dades és una de les millors maneres de comunicar el significat de les dades. Algunes de les tecnologies: Graphviz, producció, Protovis, Google Fusion Tables, Tableau Software.

Per ampliar informació es pot consultar «Glossari de Big Data» de  Pete Warden.

Comparteixo un vídeo sobre el tema,  publicat per EMC en el seu canal de Youtube

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=d9NJt4DBb-I]

Un camp per investigar i amb moltes possibilitats per desenvolupar nous perfils professionals: els analistes de dades.  El seguiré amb molt interès 😉

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


nueve + 5 =