FacebookTwitterGoogle+Share

Google ofereix Status Dashboard, per informar de les incidències del seus serveis al núvol. Tal i com informa en el seu comunicat del 27 de febrer es troba en fase beta i permet consultar la disponibilitat de serveis de la seva plataforma. Els serveis dels que Google informa a través d’aquesta eina són: Google App Engine, Google Compute Engine, Google Cloud Storage, Cloud SQL, Google Developers Console, Google Cloud Datastore i Google Cloud DNS. A més de la possibilitat de veure en un primer cop d’ull l’estat d’aquests serveis, ofereix RSS i un informe de les incidències dels darrers 90 dies.Read More →

FacebookTwitterGoogle+Share

Els dies 25 i 26 de febrer s’ha celebrat a Barcelona el setè Congrés sobre tecnologies aplicades al món educatiu. Les línies de treball presentades en el Congrés ITWORLDEDU 2015 s’han centrat, entre d’altres, conèixer les tendències actuals en pràctiques i tecnologies emergents, com la Gamificació, MOOCs i Learning Analytics. L’ús de la tecnologia en general a les escoles, en especial l’ús dels telèfons mòbils a les aules és motiu de debat. Alguns centres prohibeixen el seu ús i d’altres el promouen. A Catalunya es preveu que les escoles regulin el seu ús Tot i aquesta voluntat la integració és complicada, no és una qüestió de tecnologies ésRead More →