No tot està inventat!!

Fent noves connexions, la creativitat no té límits.

City Os, solució tecnològica per aconseguir una Smart City

FacebookTwitterGoogle+Share

L’Ajuntament de Barcelona aposta pel projecte City Os. Amb un pressupost màxim de 1.700.000 euros (IVA inclòs) l’Ajuntament, a través de l’Institut Muncipal d’Informàtica, ha adjudicat a CIMO (Collaborative&Innovation for Municipal Organizations) el desenvolupament i manteniment d’aquest sistema per un període de tres anys

El sistema operatiu de ciutat, City Os, té com a finalitat ser un nucli dels sistemes d’informació no només municipals, sinó de ciutat. Les dades i el seu tractament han de permetre oferir serveis adaptats a les necessitats dels ciutadans. Moltes dades, on l’anàlisi de les dades per convertir-les en informació, la utilitat que els diferents agents (administració, empresa, ciutadania) requereix d’un gran exercici de col·laboració.

City OS es defineix com un sistema obert que possibilitarà integrar tots els actuals sistemes d’informació municipals (padró d’habitants, tributs, llicències…) amb els nous sistemes de gestió ciutadana (mobilitat, energia, resiliència, soroll…) i també amb els sistemes dels operadors i subministradors privats de serveis (aigua, energia, …) i tots els agents ciutadans (socials, culturals, educació…).

Un dels majors reptes del projecte aconseguir disposar d’un únic sistema d’informació i telecomunicacions que permeti la interoperabilitat de les dades i, a més, que permeti la integració amb altres sistemes com Sentilo que gestiona el sensors de la ciutat. La complexitat de l’arquitectura de la plataforma es pot veure en la imatge extreta de la presentació publicada en el portal ibarcelona:

arquitectura city os

El lideratge de Barcelona permet treballar en un protocol universal en col·laboració amb CITY PROTOCOL SOCIETY que preten ser un estàndard tecnològic mundial.

Per saber-ne més:

Impuls a Google Hangout

FacebookTwitterGoogle+Share

hangoutGoogle ha confirmat a Computerworld que està treballant per integrar la possibilitat de fer un xat en viu, o hangout, dins dels resultats de cerca.

Amb aquesta estratègia es pot augmentar el seu ús i popularitat. Per les empreses incorporar aquest servei i fer-lo visible en el cercador els pot resultar molt atractiu, ja que la xerrada en línia és menys costosa que l’assistència telefònica.

Google ofereix avantatge en la llista de resultats de cerca, a les marques que fan ús de les seves eines, però hi ha ha altres factors que fan d’aquesta eina especialment útil:

 

 

L’ús de Google Hangouts s’està generalitzant. La pròpia Casa Blanca dels Estats Units fa uns anys que esta oferint l’eina de hangouts com a canal de comunicació per a difondre continguts relacionats amb la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. El projecte «We The Geeks» ofereix la possibilitat de conversar amb funcionaris de l’Administració i personalitats rellevants en aquests temes. Podeu veure un exemple en el següent vídeo enregistrat amb Google Hangout en directe.

 

 

Usos com els del projecte We The Geeks, fan de Google+ i els Hangouts un recurs potent en el món educatiu. El darrer informe de les 100 eines més valorades pels professionals de l’aprenentatge publicat per Jane Hart, la col·loca molt prop de les 10 eines més valorades.

1 – Twitter
2 – Google Docs/Drive
3 – YouTube
4 – PowerPoint
5 – Google Search
6 – WordPress
7 – Dropbox
8 – Evernote
9 – Facebook
10 – LinkedIn
11 – Google+ & Hangouts
12 – Moodle

Però també hi ha funcionalitats de Google Hangout que la fan especialment útil com eina de productivitat. Google Hangout permet fer reunions de treball virtuals, d’accés restringit amb un màxim de 10 assistents amb uns requeriments tècnics mínims.

 

 

 

Subscriu-te a les novetats del web