eXeLearning, eina per crear materials educatius

eXeLearning, eina per crear materials educatius

FacebookTwitterGoogle+Share

exelearningeXeLearning XHTML (eXe) és un d’aquells programes que et poden resultar de molta utilitat per publicar materials d’ensenyament i aprenentatge a través de la web.
És una eina d’autor de codi obert que permet fer el desenvolupament dels continguts basats en la web, sense necessitat de tenir coneixements previs de llenguatges de programació. Altres eines d’autor més conegudes per fer aquest desenvolupament com seria el cas de FrontPage de Microsoft o Dreamweaver de Macromedia, aquesta eina poden oferir més possibilitats, però sovint la corba d’aprenentatge és molt elevada, i requereixen una especialització per part de l’usuari.
A més de la facilitat d’ús, com a característica important destaca que eXeLearning esta pensada per al desenvolupament de continguts web d’aprenentatge. Incorpora a més la possibilitat d’exportar els recursos creats en diferents formats com ara l’estàndard SCORM 1.2.
En la seva web podeu consultar el manual d’ús i descàrregar-vos la darrera versió del programari

També podeu consultar la web http://www.educa2.madrid.org/web/recursos/exelearning podeu trobar molta informació: tutorial per crear continguts, videotutorials diversos relacionats amb les possibilitats de l’eina i exemples de materials desenvolupats